Vad är bra hälsa?

 

Vill du också leva ett hälsosammare liv? Ja, då kan det vara bra att veta vad hälsa är. Den här artikeln informerar om just detta.

Vad innebär hälsa?

Ja, vad innebär egentligen ordet hälsa? Innebörden har varierat med tiderna och i den här artikeln ligger fokus på moderna definitioner och förklaringar. Enligt hemsidan Wikipedia så anses det generellt sätt att hälsa handlar om fysisk, psykisk och social hälsa. Det handlar alltså om hur vår kropp mår, hur vi mår mentalt och våra sociala relationer. Utöver detta är det hälsosamt att vara fri från sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det märks även på ordet hälsa, som i gammal svenska betydde att ha välfärd och att vara lycklig.

En bra fysisk hälsa

För att ha en bra fysisk hälsa behöver kroppen röra på sig. Den allmänna rekommendationen i Sverige gällande rörelse är att vuxna ska röra på sig minst 30 minuter per dag. Detta kan innebära endast en promenad, även om träning är att föredra. För barn är motsvarande rekommendation 60 minuter istället för en halvtimme.

Utöver lätt rörelse under 30 minuter per dag bör man även träna kondition några gånger i veckan, mellan två till fem gånger, så väl som styrketräning. Styrka ska gärna tränas runt två till tre gånger i veckan. På så vis ökar de fysiska hälsoeffekterna men även de psykiska, vilket vi talar mer om i nästa avsnitt.

En bra psykisk hälsa

När vi har en bra psykisk hälsa så klarar vi av stress och dagliga påfrestningar mycket bättre. Hur vi mår psykiskt kan påverkas av flera olika faktorer, till exempel våra relationer med vänner och familj, hur vi har det på jobbet eller i skolan samt om vi trivs på fritiden och i vår boendesituation. Men hur vi mår psykiskt påverkas även av hur och vad vi äter, om vi motionerar eller ej, om vi dricker alkohol, röker eller använder droger.

För den som har det svårt med sin mentala hälsa finns det flera saker att göra. Först och främst kan det dock vara bra att se över just ovan nämnda faktorer. Kanske har det varit en väldigt jobbig period på jobbet som lett till mindre motion, sämre sömn och sämre matvanor? För dem som ändrar sin vardag och fortfarande mår dåligt kan det vara bra att uppsöka en doktor.

En bra social hälsa

Social hälsa handlar alltså om våra sociala relationer. Det kan vara vår relation till vår familj, våra vänner eller kanske arbetskamrater. För att vi ska må bra och ha en bra social hälsa behöver de flesta känna att de tillhör en gemenskap och inte är ensamma, att de får bekräftelse av sina medmänniskor och även att de känner att de tillhör ett sammanhang.

Leave a Comment